Zespół kancelarii


Eleonora Markowicz, adwokat

Adwokat Eleonora Markowicz pochodzi z małej wsi we wschodniej części Litwy, w której urodził się Józef Piłsudski. Po nauce w polskiej szkole średniej adwokat Eleonora Markowicz zdecydowała się na studia w Polsce i w ten sposób trafiła do Krakowa, ukończyła tu studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku 2004 z wynikiem bardzo dobrym i zauroczona Krakowem postanowiła tu pozostać. Przedmiotem pracy magisterskiej adwokat Eleonory Markowicz była karnoprawna ochrona praw autorskich w Polsce, na Litwie oraz w Rosji.

W roku 2010 adwokat Eleonora Markowicz po odbyciu aplikacji adwokackiej została wpisana na listę adwokatów  Krakowskiej Izby Adwokackiej. 

Już na studiach adwokat Eleonora Markowicz wiele czasu poświęcała na bezpłatne porady prawne, w latach 2004-2005 była członkiem sekcji karnej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, w ramach której udzielała porad prawnych z prawa karnego, jako wolontariusz we współpracy ze Stowarzyszeniem Dobrej Nadziei w Krakowie udzielała bezpłatnych porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego oraz karnego. Adwokat Eleonora Markowicz nie zaniechała działalności pro bono do chwili obecnej, albowiem czynnie uczestniczy w akcjach organizowanych przez władze samorządu adwokackiego mających na celu udzielanie bezpłatnych porad prawnych. W roku 2016  adwokat Eleonora Markowicz wzięła udział w Tygodniu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Przedmiotem zainteresowań zawodowych adwokat Eleonory Markowicz nie jest wyłącznie prawo polskie, lecz także prawo państw z Europy Wschodniej, a w szczególności Litwy oraz Rosji. Adwokat Eleonora Markowicz biegle włada językiem   litewskim i rosyjskim.  


Adwokat Eleonora Markowicz posiada rozległą wiedzę i doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych z branży paliwowej, budowlanej i deweloperskiej, a w tym w szczególności w sprawach o aktualizację opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, w sprawach opłat adiacenckich i rent planistycznych, jak również w postępowaniach administracyjnych z zakresu prawa budowlanego, planowania przestrzennego oraz prawa energetycznego.
Adwokat Eleonora Markowicz dba o podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych, dlatego uczestniczy w szkoleniach organizowanych zarówno przez władze samorządowe, jak i przez podmioty zewnętrzne.


Myroslava Shchyhyel, aplikant adwokacki

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Pracę magisterską z dziedziny prawa międzynarodowego publicznego „Problematyka uchodźstwa w prawie międzynarodowym publicznym. Uchodźctwo z Białorusi do Polski”, obroniła z wynikiem bardzo dobrym. 

W październiku 2014 roku została wpisana na listę aplikantów adwokackich Krakowskiej Izby Adwokackiej. W styczniu 2015 rozpoczęła wykonywanie obowiązków aplikanta adwokackiego w kancelarii adwokat Eleonory Markowicz.

Absolwentka Szkoły Prawa Ukraińskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w ramach której ukończyła kurs ukraińskiego języka prawniczego, otrzymując stosowny certyfikat potwierdzający znajomość ww. języka prawniczego.

W trakcie studiów aplikant adwokacki Myroslava Shchyhyel odbyła praktyki w Wydziale III Karnym Sądu Okręgowego w Krakowie oraz dziale prawnym firmy RE-BAU w Krakowie. Udzielała porad z zakresu prawnych aspektów związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej małym przedsiębiorcom.

Zawodowo interesuje się zarówno prawem międzynarodowym publicznym i prywatnym, jak również prawem spółek handlowych, prawem cywilnym oraz karnym. Prywatnie interesuje się psychologią sądową.

Biegłe włada językiem ukraińskim i rosyjskim.