O kancelarii


Kancelaria adwokat Eleonory Markowicz (poprzednio Tubis) , znajdująca się w Krakowie przy ul. Rynek Dębnicki 6/3, świadczy pomoc prawną osobom fizycznym oraz przedsiębiorcom z Polski oraz krajów Europy Wschodniej.

Najważniejszym celem kancelarii   adwokat Eleonory Markowicz jest zadowolenie Klientów z jakości, terminowości i ceny świadczonych przez kancelarię usług, polegających zarówno na przygotowaniu kompletnych rozwiązań prawnych, jak i udzielaniu ustnych i pisemnych porad prawnych z różnych dziedzin prawa, w tym również w języku  rosyjskim i litewskim, sporządzaniu opinii prawnych, pism procesowych, zastępstwie procesowym przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz innymi organami wymiaru sprawiedliwości, jak również organami administracji publicznej, zarówno w Krakowie, jak i na terenie całej Polski.

Kancelaria dba o dobro Klientów, zapewnia przejrzyste warunki współpracy, określone w pisemnej umowie regulującej zasady wykonywania usług prawnych przez adwokat Eleonorę Markowicz, jak również zachowanie przekazanych przez Klientów informacji w tajemnicy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przyjazną dla Klientów atmosferę.

Zaangażowanie, wiedza, wysoki poziom merytoryczny świadczonych przez adwokat Eleonorę Markowicz usług pozwala zaspokajać potrzeby Klientów na najwyższym poziomie.

Szczegółową informację o zakresie świadczonych usług, formach współpracy i rozliczeń można uzyskać  za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie. W ten sam sposób można umówić się na spotkanie z adwokat Eleonorą Markowicz.